Välkommen till Teknikbas Support

För att effektivisera supportärenden och ge dig bättre service, använder vi ett supportsystem. Varje begäran om support tilldelas ett unikt ärendenummer som du kan använda för att följa framsteg och svar online. Vi tillhandahåller ett komplett arkiv med historik på alla dina supportärenden. En giltig e-post adress krävs för att skicka in ett ärende.